VÄRMEPUMPSTAK

-Vårt unika tak skyddar din Sverigepump

Taket på utedelen gör mer nytta än man kan tro. Det blir ungefär samma effekt som att parkera bilen under en carport, man slipper få in snö, is, smuts, löv och liknande saker som har förmågan att leta sig in i värmepumpens utedel. Framförallt skyddas lamellerna.

En skyddad värmepump är också mer effektiv och kan göra att du sparar pengar. Energieffektiviteten har enligt våra mätningar kunnat öka med över 1000 kWh per år. För att fungera optimalt behöver de tunna lamellerna ligga fritt från varandra. Tränger det in vatten så fryser det till is när det blir kallt ute, isen täpper igen de luftspalter som finns mellan lamellerna vilket för med sig att pumpens effekt och energieffektivitet sjunker. I värsta fall kan utedelen skadas.

Bilderna nedan visar utedelar från Sverigepumpen med vårt egendesignade och unika tak.

Bilderna nedan visar hur det kan se ut på vintern om utedelen saknar tak.