VÄRMEISOLERING

-Värmeisoleringen isolerar värmeventilen som finns på Sverigepumpen och minskar värmeförlusten.

Värmeventilen är helt exponerad mot kyla när det är kallt ute. Således försvinner en hel del värme därifrån. Onödigt tyckte vi och designade ett unikt, patenterat, värmeskydd som isolerar ventilen och förhindrar värmetappet. Sett över en hel säsong av värmepumpsanvändning blir det flera procent bättre energieffektivitet. Våra mätningar med och utan värmeisolering har visat att inomhustemperaturen en kall vinterdag kan bli mer än en grad högre inomhus om isoleringen används.

  • Ger mer värme med samma energiförbrukning
  • Extra isolering
  • Reducerar värmetappet från värmeventilen
  • Sparar pengar

Se bilderna nedanför som är tagna med och utan värmekamera (IR).

Utan värmeisolering

Utan värmeisolering (IR)

Med värmeisoelring

Med värmeisolering (IR)